Prihlásiť sa

Správa účtu

Zľava na prvý nákup na Donga.sk 4 € *

* Zľavu môžete uplatniť na objednávku nad 30 €
 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov z dôvodu: Obchodný vzťah

Súhlas so spracovaním osobných údajov z dôvodu: Obchodný vzťah

Vážená pani, Vážený pán,

menom spoločnosti Postershop s.r.o. (ďalej iba „správca“), so sídlom Pujmanové 886/17, Praha 4, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 197995, Vás žiadame o udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov a to z dôvodu potenciálneho obchodného vzťahu alebo na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracovávať, zahŕňajú meno, priezvisko (u podnikateľa aj obchodnú firmu, IČO a sídlo), kontaktné údaje (emailová adresa, telefón, korešpondenčná adresa), transakčné údaje, informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné interakcie medzi Vami a nami. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás alebo od spolupracujúcich tretích strán.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

S cieľom splnenia tejto zmluvy a zaslania zakúpeného tovaru môžu byť osobné údaje poskytované ďalším osobám, a to v prípade, že bol vybraný iný spôsob doručenia než osobné vyzdvihnutie na pobočke.

Významnejšími subjektmi sú:

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO: 31 329 217

Shockworks s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200, IČO: 27706818

Advisio Marketing s.r.o. , Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava , IČO: 04305116

Stormware s.r.o., Za prachárnou 4962/45, 58601, Jihlava, IČO: 25313142

Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685

Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

FROGMAN S.R.O. (Pošta bez hranic) Komenského 25, Zlín Malenovice, 763 02, IČ: 49434624

Mailchimp, c/o The Rocket science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA30308, EU DIČ: EU826477914

 

Vyššie uvedené osobné údaje môžu byť spracované ako manuálne, tak automatizovane a budú spracované výlučne k vyššie vymenovaným účelom a nebudú poskytované ďalším osobám (okrem výnimky stanovenej vyššie), ani nebude umožnené nahliadnutie akýmkoľvek iným príjemcom osobných údajov.

 

Spoločnosť Postershop s.r.o. (správca) bude osobné údaje spracovávať iba po nevyhnutne dlhú dobu trvania zmluvného vzťahu (prípadne uvedených zmlúv) a pre uplatnenie s ním spojených právnych nárokov (napr. záručná doba a pod.). V prípade, že našim zákazníkom sa nestanete, bude Váš súhlas platiť 10 rokov od jeho udelenia.

 

Súhlas je dobrovoľný, preto v každom okamihu máte pri splnení podmienok uvedených v predmetných predpisoch právo na opravu a výmaz osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Rovnako tak máte právo kedykoľvek svoje údaje v databáze skontrolovať alebo požiadať firmu Postershop, s.r.o., aby Vám ich vydala. Túto žiadosť adresujte na emailovú adresu eshop@donga.sk.

Tovar bol vložený do košíka