Prihlásiť sa

Správa účtu

Zľava na prvý nákup na Donga.sk 4 € *

* Zľavu môžete uplatniť na objednávku nad 30 €
 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Vážená pani, vážený pán,

v mene spoločnosti Postershop, s.r.o. (ďalej iba „správca“), so sídlom Pujmanové 886/17, Praha 4, 140 00, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 197995, Vás žiadame o udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre marketingové účely. Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracovávať, zahŕňajú meno, priezvisko (u podnikateľa aj obchodná firma, IČO a sídlo), kontaktné údaje (emailová adresa, telefón, korešpondenčná adresa), transakčné údaje, informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné interakcie medzi Vami a nami. Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás alebo od spolupracujúcich tretích strán.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Účelom spracovania osobných údajov sa rozumie ponuka produktov a služieb poskytovaných firmou Postershop, s.r.o. a spolupracujúcimi tretími stranami, a to aj prostredníctvom elektronických kanálov, ďalej aj marketingové spracovanie, analýzy a profilovanie s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

Samotnému použitiu informácií predchádza ich spracovanie, ide najmä o tzv. marketingové spracovanie dát. Pod tým si môžete predstaviť štatistické a matematické analýzy s cieľom pochopiť správanie klientov, rôzne profilovania a segmentáciu klienta, reporting.

Regulácia ochrany osobných údajov umožňuje, aby správca poveril spracovaním osobných údajov spracovateľa. Spracovateľom osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základné poverenie či zmocnenie správcom spracováva osobné údaje.

 

Medzi najvýznamnejších spracovateľov osobných údajov pre marketingové účely patria:

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO: 31 329 217

Shockworks s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200, IČO: 27706818

Advisio Marketing s.r.o. , Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava , IČO: 04305116

Stormware s.r.o., Za prachárnou 4962/45, 58601, Jihlava, IČO: 25313142

Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685

Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

FROGMAN S.R.O. (Pošta bez hranic) Komenského 25, Zlín Malenovice, 763 02, IČ: 49434624

Mailchimp, c/o The Rocket science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA30308, EU DIČ: EU826477914

 

Vyššie uvedené osobné údaje môžu byť spracované ako manuálne, tak automatizovane a budú spracované výlučne k vyššie vymenovaným účelom a nebudú poskytované ďalším osobám (okrem výnimiek stanovených vyššie), ani nebude umožnené nahliadnutie akýmkoľvek iným príjemcom osobných údajov.

 

Spoločnosť Postershop s.r.o. bude osobné údaje spracovávať po dobu 10 rokov od jeho udelenia.

Súhlas je dobrovoľný, preto v každom okamihu máte právo na opravu a výmaz osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Tiež máte právo kedykoľvek svoje údaje v databáze skontrolovať alebo požiadať firmu Postershop s.r.o., aby Vám ich vydala v strojovo čitateľnom formáte. Túto žiadosť adresujte na emailovú adresu eshop@donga.sk.

Tovar bol vložený do košíka